KARNEVAL I SOLBLOMSTEN

”I eventyrene lever hele menneskehetens ånd” Rudolf Steiner

Velkommen til karneval for alle barn og ansatte i Solblomsten Steinerbarnehage: Torsdag 7.mars. Årets tema EVENTYRSKOGEN