Søke om barnehageplass i Solblomsten Steinerbarnehage

For å søke om plass til ditt barn i vår barnehage, søkes det via Ørland Kommunes opptakskjema. Dette ligger på kommunens nettsider, og du finner lenke til søknadskjemaet under. Det er mulig å avtale et besøk hvis du har lyst til å bli litt kjent med oss før du bestemmer deg. Dette kan gjøres ved å ta kontakt på telefon: 95 08 27 32.

Solblomsten Steinerbarnehage følger kommunens satser for foreldrebetaling, og det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling på bakgrunn av lav inntekt. Søknad om redusert betaling sendes til Ørland kommune.

Lenke til søknadskjema for å søke om reduksjon i foreldrebetaling:https://www.orland.kommune.no/sd/skjema/ORL035/

 

Lenke til søknadsskjema for å søke barnehageplass: https://www.orland.kommune.no/sd/skjema/ORL037/