Hva er en Steinerbarnehage?

Det finnes 45 Steinerbarnehager i Norge. Noen felles målsetninger og kjennetegn for disse barnehagene er at vi er barnehager med en pedagogiske intensjon om å ta barnets individualitet på alvor. Barn i våre barnehager får utvikle seg gjennom dyp og uforstyrret lek. De får gode sanseopplevelser gjennom økologisk matlaging, håndverk og feiring av årstider. De får leve med i muntlig fortellertradisjon og folkeeventyr, sanger, rim og regler, dans, eurytmi og ringlek.

I vår barnehage Solblomsten Steinerbarnehage ønsker vi å være:

*EN ”BARNEHAGEHAGE” DER BARNEVERDEN FÅR LOV TIL Å LEVE I FRED.

* Å BRUKE  NATUREN  SOM LEKEPLASS

* VI VOKSNE TAR BARNA MED I ULIKE ARBEIDSOPPGAVER SOM Å LAGE MAT, BAKE, VASKE, SNEKRE ELLER REPARERER TING.

* VI TAR VARE PÅ GAMLE EVENTYR, SANGER, RIM, REGLER OG RINGLEKER, SOM VI BRUKER HVER DAG I SAMSPILL MED BARNA I EVENTYRSTUND ELLER SAMLINGSSTUNDA.

* VI SPISER ØKOLOGISK MAT, OG LITT AV DET VI SPISER ER BARNA MED PÅ Å DYRKE SELV I KJØKKENHAGEN.

* VI LEVER MED I ÅRETS RYTME OG FEIRER ÅRSTIDENE OG HØYTIDENE MED SMÅ FESTER NOEN BARE FOR BARNA OG ANDRE SAMMEN MED BARNAS FORELDRE.

* VI HAR EN HVERDAG SAMMEN HVOR BARNA LÆRER LIVET Å KJENNE GJENNOM ETTERLIGNING.

* VI ØNSKER Å VERNE OM BARNAS LEK.