Matlaging

I barnehagen serverer vi sunn mat av økologiske råvarer. Barna er ivrige medhjelpere i tilberedingen av maten. Målet vårt er å legge tilrette for ro og trivsel rundt måltidene, og at barna får mat av ernæringsriktig kvalitet i barnehagen. Vi serverer varm mat til lunch hver dag.