"Vått i vått" maling

I Solblomsten maler barna akvareller "vått i vått". Vi bruker vått ark og flytende farger. Dette gir rike sanseopplevelser for barna.

En gang i uka gjennom hele året får barna male. Her stimulerers flere sanser samtidig. Malingen er et høyt skattet innslag i barnehagehverdagen.

Når barna maler hersker det ro, konsentrasjon og skaperglede.

Fargene som brukes varieres med årstiden, og de ferdige bildene pynter vi avdelingen med!