Solblomsten Steinerbarnehage

Solblomsten Steinerbarnehage er en liten barnehage som ligger sentralt på Brekstad. Vi har 23 plasser med tilbud til barn i alderen 1 til 6 år. Vi ønsker en balansert alderspredning i barnegruppa, da vi jobber etter søskengruppeprinsippet. Steinerpedagogikken er vår pedagogisk plattform, og vi legger stor vekt på et oversiktlig og trygt miljø.

Vi er opptatt av miljøet, og ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi er derfor Grønt Flagg Barnehage, og er Debio sertifisert med severingsmerke i Gull.

Vi kan tilby:

Tid og rom for barnas egen leik.

Gode og rike sanseopplevelser. 

Læring gjennom medvirkning i hverdagens aktiviteter.

Vi er opptatt av god ernæring, og bruker derfor økologiske  matvarer som basis i maten vi lager.

Fast turdag hver uke, ofte tilbereder vi maten ute på bålet.

Egen kjøkkenhage og høner på barnehagens uteområde.

Vi har samlingsstund i "Ringen" hver dag hvor vi synger, spiller og danser.

Eventyrstund hvor også barna får delta i dramtiseringen av fortellingen.