Frileken

Selve hjertet i barnehagens liv er frileken. Det er da barna får anledning til å prøve ut sine ideer og gjøre egne erfaringer. Det kan være noe de opplever som skal bearbeides, noe som har gjort inntrykk, eller noe de har sett, som gis uttrykk for. Barnas kreativitet og fantasi får næring i frileken. De voksnes oppgave blir å legge forholdene til rette slik at muligheten til fri lek er til stede.