Årsrytmen

Årstidsfestene og høytidene er sentrale i barnehagens arbeid. Dertil hører forberedelsene, gjennomføringen av selve festdagen og etterklangen i dagene etterpå.

Festene er:

Høsttakkefest, flytende dato
Mikaeli eller Mikkelsmess, 29.9.
St. Martin eller Lanternefest, 11.11.
Adventshagen, i begynnelsen av adventstiden
Juleavslutning
Hl. Trekongers dag
Karnevalet, flytende dato
Påsken, flytende dato
Pinsen, flytende dato
Sommerfesten, flytende dato