Ringen

Vår daglige samling på morgenen kaller vi for "ringen". Vi starter ringen med morgenverset, synger ulike sanger og fortsetter med dans, leker, vers, rim og regler. Vi formidler også fortellinger som er aktuelle for årstiden eller for den høytiden vi er inne i.