Solblomsten Steinerbarnehage

Kontaktinformasjon:
 
E-post: solblomsten1@hotmail.com
 
Hjemmeside: www.solblomsten.barnehage.no
 
Telefon: 95 08 27 32
 
Besøksadresse:
Skolegata 15
7130 Brekstad
 
Postadresse:
Postboks 147
7129 Brekstad
 
Styrer: Veronica Eide Zandany
Pedagogiske ledere: Ingeborg Paulsen Thingstad og
Tone Sandalsnes Tellevik

Informasjon om barnehagen:

Åpningstid: Mandag til fredag fra kl 07.00 til 16.30. Vi ønsker at barna kommer til barnehagen senest kl 09.00. Dersom dere kommer senere en dag, ønsker vi at dere ringer og gir oss beskjed, eller sender en melding. Hvis barnet tar fri, eller blir hjemme grunnet sykdom ønsker vi også å få beskjed fra dere, helst før kl 10.00.

Foreldrebetaling:

Antall dager  Pris pr måned  Matpenger Sum pr måned
 100% 5 dager i uka  2730,-  310,-  3040,-
 80% 4 dager i uka  2460,-  250,-  2710,-
 60% 3 dager i uka  1910,-  195,-

 2105,-

Søskenmoderasjon er 30%

Kjøp av heldag: 250,-

Fra 01.05.2015 er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen skal beregnes ut ifra husholdningens samlede skattepliktige kapital og personinntekt. Det er Barnehagemyndigheten i Ørland Kommune som administrerer denne ordningen og søknader sendes: Ørland Kommune, Barnehagemyndigheten, Postuttak 401, 7129 Brekstad

Barnehagen:

Vi har steinerpedagogikken som pedagogisk plattform, og vektlegger:

- Mye tid og rom for barnas egen leik

- Gode og rike sanseopplevelser

- Læring gjennom medvirkning i hverdagens aktiviteter

- Et oversiktlig og trygt miljø

- Søskengruppe hvor man lærer å vise omsorg for hverandre

- God ernæring, vi bruker økologiske matvarer. Noe av maten har vi dyrket selv i kjøkkenhagen vår. ( grønnsaker, urter og blomster)

- Vi har en liten hønsegård, og barna får delta i pass og stell av dyrene.

- Vi har kildesortering av avfall, og bruker mest mulig miljøvennlige produkter i hverdagen

- Natur, miljø og uteliv. Vi har fast turdag hver uke, og ellers mye uteleik. Av og til lager vi maten vår ute på bålet.

- Kunst kultur og kreativitet. Hver dag har vi kunstneriske øvelser som musikk, sang, dans, drama og eurytmi.

- Eventyrstund hvor barna får muligheten til å delta i dramatiseringen av fortellingen.

Måltider

Måltider og mat er en viktig del av barnehagehverdagen. Vi bruker økologisk mat så langt det lar seg gjøre. Barna får alle måltider i barnehagen: Frokost serveres fra kl 08.00 til 08.30. Lunsj med frukt: kl 11.00/12.00 og ettermiddagsmåltid kl 14.00/14.30.

Frokost er havregrynsgrøt. Lunsjmåltidet er varmmat som barna har fått være med på å tilberede, eller smøremåltid. Fruktmåltidet serveres i forbindelse med lunsj. Ettermiddagsmaten kan være rester fra youghurt, eller knekkebrød.

Frukt

Hver dag tar barna med seg en frukt hjemmefra, og legger den i en felles kurv som står på kjøkkenbenken.

Foreldresamarbeid

- Barnehagen er drevet av en non-profitt stiftelse: Stiftelsen for Steinerbarnehagen på Fosen.

- Barnehagen har et eget Samarbeidsutvalg med to foreldrerepresentanter,  og to representanter fra de ansatte i barnehagen. Dette skal være et samordnende og kontaktskapende organ for barnehagens foreldre og ansatte.

- Det er to foreldremøter i året. Ett høst og ett vår. Foreldremøtet fungerer som foreldreråd.

- Vi har dugnad 1 til 2 ganger i året.

- Vi sender ut brukerundersøkelse en gang i året, og det er viktig at foreldrene tar seg tid til å gi oss tilbakemelding om barnehagetilbudet.

- Det er to foreldresamtaler i løpet av året, en på høsten og en på våren. For nye barn har vi en oppstartsamtale, og denne settes opp så tidlig som mulig. Ellers kan både foreldre og personalet be om samtale etter behov.

- Daglig kontakt mellom foreldre og barnehagen er svært viktig. Vi ønsker at dere følger barnet inn i barnehagen om morgenen, og tar farvel med det der. I hente og bringesituasjon har foreldre og barnehage mulighet til å utveksle informasjon som gjelder barnet, men dersom det er større problemstillinger er det best å ta det opp på et litt mer privat møte.

Klær og utstyr

Barna skal ha med klær som passer for årstiden. Baras klær skal være merket med navn. Inne i barnehagen skal barna bruke innesko/tøfler. Hvert barn har en skiftetøy-kasse i barnehagen. Den skal inneholde helskift. Det er mulig å ha regntøy og støvler stående i barnehagen, hvis ikke dette er mulig må regntøyet bli tatt med hver dag. Barn som bruker bleier, smokk o.l, har med dette til barnehagen. Barnehagen holder håndduker, såpe og engangskluter.

Vi ønsker barn og foreldre velkommen til Solblomsten Steinerbarnehage!

Vennlig hilsen personalgruppa